همکاران

علی نادران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

افشین شریعت مهیمنی
استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

علی خیام
دکترای مهندسی عمران 

مهدی رفعتی فرد
دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

متین شهری
دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

میلاد مهدی‌زاده
دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

سعید رحمانی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

saeed rahmani

مجید شالفروش
دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

محمدحسین پورغلامعلی
کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

آسیه باغبانی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

همکاران گذشته

مسعود خدادادی فرد
کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

Masoud Khodadi

مجتبی رجبی بهاآبادی
دکترای برنامه‌ ریزی حمل و نقل

عارفه اعلایی
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

امین صیاد
کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

محمدرضا رافعی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

 
 

ارسال دیدگاه

ما منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

شنبه تا چهارشنبه

EnglishIran