بازبینی و بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر شیراز

توضیحات

مطالعات بازبینی و بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر شیراز در سال 1401 توسط آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران در حال انجام می‌باشد.

  • کارفرما: شهرداری شیراز
  • تاریخ انجام پروژه:  1401
  • وبسایت کارفرما: shiraz.ir
مقایسه وضعیت ترافیکی شهر تهران قبل و بعد از اجرای طرح جدید کنترل آلودگی هوا تهران
فهرست