ارائه مقالات پذیرفته‌شده در کنفرانس RSS2017

همزمان با برگزاری کنفرانس ایمنی راه و شبیه‌سازی سال ۲۰۱۷ – Road Safety and Simulation 2017، دو مقاله ارسال‌شده توسط اعضای تیم آزمایشگاه تحقیقانی ترافیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران در این کنفرانس ارائه شد. در ادامه عناوین و خلاصه‌ این مقالات آورده شده است