آموزش نرم‌افزار ایمسان مقدماتی (حضوری) – دوره بهمن‌ماه

**توجه: دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ حمل‌ونقل دانشگاه علم و صنعت مجاز به ثبت‌نام در این دوره نمی‌باشند.**

توضیحات

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:

دوره آموزش نرم‌افزار ایمسان (Aimsun) مقدماتی – دوره بهمن‌ماه
این دوره به صورت حضوری و با ظرفیت ۶ نفر در محل آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سرفصل‌های و جزئیات این دوره آموزشی به شرح زیر است:

بعد از اتمام دوره و تحویل پروژه به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران داده خواهد شد.
فهرست