ارزیابی شرایط ترافیکی در محدوده مصلی امام خمینی (ره) قبل و زمان برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

توضیحات

در این پروژه سعی شده است تا اثرات ترافیکی برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شبکه معابر پیرامونی محل برگزاری آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه با استفاده از تحلیل‌ داده‌های استخراج‌ شده از سرویس نقشه گوگل صورت گرفته است که در بخش‌های زیر خلاصه می‌شود.

  • مقایسه روند تغییرات ازدحام ترافیکی در محدوده مورد بررسی، قبل و حین برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
  • مقایسه میانگین ازدحام ترافیکی قبل و بعد از اجرای طرح به تفکیک بازه‌های زمانی صبح، ظهر و عصر
  • بررسی طول شبکه معابر تحت ازدحام در 15دقیقه اوج در بازه زمانی صبح و ظهر و عصر
  • روند استخراج تصاویر و داده‌های ترافیکی مورد استفاده در گزارش
  • بررسی تغییرات ازدحام ترافیک در بازه‌های زمانی صبح، ظهر و عصر

 

  • کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1398
  • وبسایت کارفرما: trafficorg.tehran.ir
فهرست