مطالعات تحلیل شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

توضیحات

مطالعات جامع تحلیل حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تحت نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف پیش‌بینی جریان بار و مسافر در سال طرح 1400 صورت پذیرفته است. در این مطالعات، در گام اول، آمار و اطلاعات دریافتی از کارفرما در زمینه جابجایی بار و مسافر در سطح کشور جمع‌بندی و پالایش شد. همچنین سایر اطلاعات موردنیاز برای مدل‌سازی بار و مسافر از مراجع ذی‌ربط (سازمان ملی آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و غیره) دریافت گردید. در گام بعد ماتریس
مبداء-مقصد سفرهای مسافری و باری تخمین زده شد و در نهایت، مدل‌های چهارمرحله‌ای برای شبکه جاده‌ای کل کشور ساخته شد.

  • کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: rmto.ir
فهرست