پروژه مدیریت بزرگراهی محور شهران-دماوند

توضیحات

پس از بهره‌برداری از تونل صدر- نیایش و پل طبقاتی صدر و اتصال بزرگراه صدر و بزرگراه نیایش، محور شرقی- غربی شهران-دماوند در شمال شهر تهران ایجاد گردید. موقعیت این محور در شبکه شهر تهران به عنوان شمالی‌ترین محور بزرگراهی شرقی-غربی، به گونه‌ای است که حتی قبل از اتصال بزرگراه صدر و نیایش نیز حجم بالایی از جابه‌جایی وسایل نقلیه شمال شهر تهران از طریق این بزرگراه‌ها صورت می‌گرفت. همچنین با توجه به تراکم بالای ترافیک در دو محور شرقی-غربی موازی با این محور (همت و حکیم) در ساعات اوج صبح و عصر، بخشی از تقاضای ترافیک عبوری از این دو محور نیز به سمت محور شهران-دماوند انتقال یافته است. بنابراین اعمال برنامه‌های مدیریت بزرگراهی برای کنترل میزان تراکم وسایل نقلیه و بهبود ایمنی حرکت، امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است ضمن بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک در این محور، اثرات پیاده‌سازی این راهکارها بر روی شاخص‌های عملکردی ترافیک برآورد گردد.

  • کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: trafficcontrol.tehran.ir
فهرست