پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

توضیحات

در این مطالعات، با توجه به نقش مهم سفرهای امدادی در صورت وقوع زلزله (به عنوان مهمترین مخاطره برای شهر تهران) و بازگرداندن شرایط بحرانی به حالت عادی، بررسی وضعیت شبکه حمل‌ونقل شهر تهران قبل و پس از وقوع زلزله مورد توجه قرار گرفته است و با شناسایی شبکه اضطراری شهر تهران، می‌توان قبل از بروز بحران ناشی از زلزله، تمهیداتی را برای مقاوم‌سازی و مدیریت بهینه شبکه در زمان وقوع مخاطره در نظر گرفت.

  • کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: trafficorg.tehran.ir
فهرست