مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

مطالعات بهبود وضعيت ترافيکي و ايمني منطقه ويژه ماهشهر با هدف بررسی وضعیت ایمنی و ترافیکی منطقه ویژه و ارایه راهکارهای بهبود آن توسط آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است. به این منظور، مراحل زیر طی شد:

  • شناخت محدوده مورد مطالعه

  • شناخت شبکه معابر اصلی

  • شبیه‌سازی آن در نرم‌افزار AIMSUN به منظور تحلیل ترافیکی

  • بازرسی ایمنی شریان‌های ارتباطی و تحلیل ایمنی ترافیک در شبکه

  • تحلیل وضعیت دسترسی‌ها در شبکه

  • ارایه راهکارها و پیشنهادات

درادامه تصویر شبکه شبیه‌سازی شده قابل مشاهده است.

نمونه ای از شبکه شبیه سازی شده

شکل ۱. نمونه ای از شبکه شبیه سازی شده