مطالعات تاکسیرانی شهر تهران

با توجه به مشکلات موجود در بخش تاکسیرانی شهر تهران و نیاز به انجام مطالعات جامع و کامل برای رفع این معضلات، با تصمیم معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران و همکاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، مطالعات تاکسیرانی شهر تهران به مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران سپرده شد. در این مطالعات، سازمان تاکسیرانی شهر تهران بنابر نیاز و اولویت‌های خود، دستور کارهایی را به این مجموعه ابلاغ نموده و بر این اساس مطالعات لازم صورت گرفته است.با توجه به مشکلات موجود در بخش تاکسیرانی شهر تهران و نیاز به انجام مطالعات جامع و کامل برای رفع این معضلات، با تصمیم معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران و همکاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، مطالعات تاکسیرانی شهر تهران به مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران سپرده شد. در این مطالعات، سازمان تاکسیرانی شهر تهران بنابر نیاز و اولویت‌های خود، دستور کارهایی را به این مجموعه ابلاغ نموده و بر این اساس مطالعات لازم صورت گرفته است.

 

«عناوین دستورکارهای انجام شده»

  • مطالعه خط تاکسیرانی نیایش-شهران

  • ساماندهی خطوط تاکسی خیابان نیلو-برزیل

  • مطالعه خطوط تاکسیرانی منتهی به شرق منطقه ۱۲

  • ساماندهی خطوط مستقر در پایانه ونک

  • طراحی خطوط تاکسیرانی تغذیه‌کننده ایستگاه‌های مترو تهرانپارس و فرهنگسرا

  • ساماندهی خطوط تاکسیرانی منتهی به شهر رودهن

 

شکل ۱. نمونه ای از آماربرداری مبدا-مقصد صورت گرفته

 

شکل ۲. نمونه ای از آماربرداری صورت گرفته از خطوط تاکسی مستقر در پایانه ونک

 

شکل ۳. شبیه سازی پایانه ونک با استفاده از نرم افزار ایمسان

 

ویدئوی ۱. شبیه‌ساری پایانه ونک در نرم‌افزار Aimsun