پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

در این مطالعات، با توجه به نقش مهم سفرهای امدادی در صورت وقوع زلزله (به عنوان مهمترین مخاطره برای شهر تهران) و بازگرداندن شرایط بحرانی به حالت عادی، بررسی وضعیت شبکه حمل‌ونقل شهر تهران قبل و پس از وقوع زلزله مورد توجه قرار گرفته است و با شناسایی شبکه اضطراری شهر تهران، می‌توان قبل از بروز بحران ناشی از زلزله، تمهیداتی را برای مقاوم‌سازی و مدیریت بهینه شبکه در زمان وقوع مخاطره در نظر گرفت.در این مطالعات، با توجه به نقش مهم سفرهای امدادی در صورت وقوع زلزله (به عنوان مهمترین مخاطره برای شهر تهران) و بازگرداندن شرایط بحرانی به حالت عادی، بررسی وضعیت شبکه حمل‌ونقل شهر تهران قبل و پس از وقوع زلزله مورد توجه قرار گرفته است و با شناسایی شبکه اضطراری شهر تهران، می‌توان قبل از بروز بحران ناشی از زلزله، تمهیداتی را برای مقاوم‌سازی و مدیریت بهینه شبکه در زمان وقوع مخاطره در نظر گرفت.

 

«اهداف پروژه»

  • تامین دسترسی مابین مراکز امدادرسانی و نقاط آسیب‌پذیر با طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی

  • بهبود دسترسی شهر تهران به استان‌های معین

  • کاهش زمان سفرهای امدادی پس از زلزله

  • تبین دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عملیاتی جهت بهره‌برداری از شبکه اضطراری

  • ارائه پیشنهاداتی در رابطه با ساختار تشکیلاتی مورد نیاز

  • بهبود دسترسی به مراکز پشتیبانی و اسکان موقت

  • شناسایی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مهم و نیازمند به تقویت در شهر تهران

 

 

«روند انجام مطالعات»

فلوچارت مراحل انجام مطالعه

شکل ۱. فلوچارت مراحل انجام مطالعه

 

مجموعه معابر انتخاب شده در شبکه اضطراری

شکل ۲. مجموعه معابر انتخاب شده در شبکه اضطراری