پروژه مدیریت بزرگراهی محور آزادگان

پس از ساخت و بهره‌برداری از بخش تندروی بزرگراه آزادگان، نقشه راه محور آزادگان کامل گردید. موقعیت این محور در شبکه شهر تهران به عنوان محور بزرگراهی است که جنوب شرقی شهر را به شمال غربی آن متصل می‌کند. علاوه بر حجم تقاضایی که از دسترسی‌های محدوده بزرگراه وارد کریدور می‌شوند، به بخشی از بار ترافیکی خودروهایی که از شهری دیگر وارد شده، مبدا و مقصد آن‌ها شهر تهران نیست و تنها خواهان عبور از این منطقه هستند همانند کمربندی که این قسمت از شهر را دور می‌زند نیز سرویس دهی می‌نماید. بنابراین با توجه به تقاضای زیادی که برای این بزرگراه وجود دارد، اعمال برنامه‌های مدیریت بزرگراهی برای کنترل میزان تراکم وسایل نقلیه و بهبود ایمنی حرکت، امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است ضمن بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک در این محور، اثرات پیاده‌سازی این راهکارها بر روی شاخص‌های عملکردی ترافیک برآورد گردد.

 

«اهداف پروژه»

  • تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود محور مطالعاتی به صورت یکپارچه با استفاده از تحلیل سطح سرویس مبتنی بر نسخه ۲۰۱۰ آیین‌نامه ظرفیت راه‌های آمریکا

  • تحلیل و ارزیابی محور مطالعاتی به صورت یکپارچه از طریق شبیه‌سازی با نرم‌افزار ریزنگر Aimsun و شناسایی نقاط گلوگاهی محور و میزان پس‌زدگی‌های جریان ترافیک و همچنین تحلیل تأثیر تقاطعات مهم بر شاخص‌های عملکردی ترافیک محور مطالعاتی

  • ارائه راهکارهای کلی در جهت عملکرد محور مطالعاتی و ارزیابی راهکارهای ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز

  • طراحی پایگاه داده مکانی برای محور مورد نظر در قالب محیط GIS

 

خروجی آماربرداری پروژه آزادگان

شکل ۱. نمونه از خروجی آماربرداری پروژه

 

مشخصات محدوده مطالعاتی پروژه آزادگان

شکل ۲. مشخصات محدوده مطالعاتی پروژه

 

خروجی شبیه سازی آزادگان

شکل ۳. نمونه ای از خروجی شبیه سازی صورت گرفته