پروژه مدیریت بزرگراهی محور همت

پس از بهره‌برداری از بزرگراه یاسینی و خرازی و اتصال این دو بزرگراه به بزرگراه همت، نقشه راه محور همت کامل گردید. موقعیت این محور در شبکه شهر تهران به عنوان طولانی‌ترین محور بزرگراهی شرقی-غربی، به گونه‌ای است که علاوه بر حجم تقاضایی که از دسترسی‌های محدوده بزرگراه وارد محور همت می‌شوند، به بخشی از بار ترافیکی خودروهایی که از آزادراه تهران-کرج وارد شهر تهران می‌شوند نیز سرویس دهی می‌نماید. بنابراین با توجه به تقاضای بسیار زیادی که برای این بزرگراه وجود دارد، اعمال برنامه‌های مدیریت بزرگراهی برای کنترل میزان تراکم وسایل نقلیه و بهبود ایمنی حرکت، امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است ضمن بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک در این محور، اثرات پیاده‌سازی این راهکارها بر روی شاخص‌های عملکردی ترافیک برآورد گردد.

 

«اهداف پروژه»

  • تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود محور مطالعاتی به صورت یکپارچه با استفاده از تحلیل سطح سرویس مبتنی بر نسخه ۲۰۱۰ آیین‌نامه ظرفیت راه‌های آمریکا

  • تحلیل و ارزیابی محور مطالعاتی به صورت یکپارچه از طریق شبیه‌سازی با نرم‌افزار ریزنگر Aimsun و شناسایی نقاط گلوگاهی محور و میزان پس‌زدگی‌های جریان ترافیک و همچنین تحلیل تأثیر تقاطعات مهم بر شاخص‌های عملکردی ترافیک محور مطالعاتی

  • ارائه راهکارهای کلی در جهت عملکرد محور مطالعاتی و ارزیابی راهکارهای ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز

  • طراحی پایگاه داده مکانی برای محور مورد نظر در قالب محیط GIS

 

شکل ۱. نمودار سرعت-مسافت استخراج شده از داده های زمان سفر

 

مشخصات شبکه مطالعاتی همت

شکل ۲. مشخصات شبکه مطالعاتی

 

شکل ۳. نمونه ای از خروجی شبیه سازی