پروژه ها

پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

پروژه مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی عابران‌پیاده شهر تهران

مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش-صدر

پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

ارزیابی شرایط ترافیکی در محدوده مصلی امام خمینی (ره) قبل و زمان برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مطالعات تاکسیرانی شهر تهران

پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل

پروژه مدیریت بزرگراهی محور آزادگان

فهرست