پروژه ها

پروژه مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی عابران‌پیاده شهر تهران

پروژه مدیریت بزرگراهی محور آزادگان

مطالعات تحلیل شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش-صدر

مطالعات تاکسیرانی شهر تهران

بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور – تهیه پایگاه داده تقاضای سفر

پروژه کالیبراسیون نرم‌افزارهای ترافیکی بر اساس رفتار رانندگان شهر تهران

مقایسه وضعیت ترافیکی شهر تهران قبل و بعد از اجرای طرح جدید کنترل آلودگی هوا تهران

فهرست