پروژه ها

مطالعات تاکسیرانی شهر تهران

پروژه مدیریت بزرگراهی محور همت

بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور – تهیه پایگاه داده تقاضای سفر

مقایسه وضعیت ترافیکی شهر تهران قبل و بعد از اجرای طرح جدید کنترل آلودگی هوا تهران

پروژه مدیریت بزرگراهی محور شهران-دماوند

پروژه تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران

مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش-صدر

پروژه طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل

مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

فهرست