وبلاگ – تصویر کوچک (دو ستونه)

انتشار نسخه بتا نرم افزار PTV Vissim/Viswalk

commentبدون دیدگاه
نسخه بتا PTV Vissim / Viswalk 2021 منتشر شد، ویژگی های جدید این نسخه شامل: درون ریزی کنترل های حمل و نقل هوشمد: می توان رمپ مترینگ ، گذرگاه های راه آهن و غیره را به مدل اضافه کرد ارزیابی…

تمدید یک هفته ای لغو طرح ترافیک تهران

commentبدون دیدگاه
آقای مناف هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک در حاشیه جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتطامی ستاد ملی مدیریت کرونا در وزارت کشور گفت: با وجود اینکه لغو طرح ترافیک در کاهش شیوع بیماری کرونا تاثیری نداشته است، اما با…
فهرست