بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور – تهیه پایگاه داده تقاضای سفر

توضیحات

مطالعات به‌روزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور با همکاری چندین دانشگاه سطح اول کشور در سال1397 آغاز شده است. در این پروژه تهیه پایگاه داده تقاضای سفر کشور شامل ماتریس های مبدا-مقصد بار و مسافر در بخش های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به دانشگاه علم و صنعت ایران واگذار گردید.

  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ انجام پروژه:  ۱۳۹۷
  • وبسایت کارفرما: mrud.ir
ارزیابی شرایط ترافیکی در محدوده مصلی امام خمینی (ره) قبل و زمان برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل
فهرست