مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش-صدر

توضیحات

پروژه اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه صدر و اجرای طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به صورت احداث پل، با توجه به اتصال دو بزرگراه و ایجاد یک کریدور شرقی-غربی در شمال شهر تهران علاوه بر تاثیر بر الگوی سفر مسافرینی که از نواحی شرقی به غربی و بالعکس سفر خود را انجام می‌دهند و در وضعیت موجود مجبور به استفاده از معابر موازی هستند، تاثیرات بارزی بر روی کل شبکه معابر شهر تهران به ویژه بر روی معابر تحت تاثیر این پروژه داشته است. بدین منظور در این مطالعه به بررسی اثرات ترافیکی این طرح و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش کارایی این پروژه پرداخته شده است.

  • کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  1393
  • وبسایت کارفرما: trafficcontrol.tehran.ir
مطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صیاد شیرازی
پروژه مدیریت بزرگراهی محور همت
فهرست