پروژه تحلیل تغییرات ازدحام ترافیک با استفاده از داده های نقشه گوگل

توضیحات

در این پروژه تصاویر اخذ شده از سرویس نقشه ترافیکی گوگل به منظور محاسبه درصد ازدحام ترافیک در معابر کلان‌شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. سرویس ترافیکی نقشه‌ گوگل امکان نمایش شرایط ترافیکی فعلی را فراهم می‌کند. این نقشه‌ها با رنگ‌های مختلف کدگذاری می‌شوند که در واقع منعکس‌کننده متوسط سرعت و یا به نوعی زمان سفر در یک مقطع خاص از راه هستند. چهار رنگ اصلی در داده‌های ترافیکی مربوط به سرویس نقشه Google موجود است: سبز، نارنجی، قرمز و قرمز تیره که با استفاده از روش‌های پردازش تصاویر، اطلاعات رنگ به داده‌های رقومی تبدیل شده و تحلیل‌های موردنظر به منظور شناسایی محورهای پرتراکم مورد استفاده قرار گرفت است.

  • کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ انجام پروژه:  ۱۳۹۱
  • وبسایت کارفرما: trafficorg.tehran.ir
فهرست