مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی و مطالعات امکان‌سنجی خطوط ریلی در کلان شهر شیراز

توضیحات

مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی و مطالعات امکان‌سنجی خطوط ریلی کلان‌شهر شیراز در سال 1402 توسط آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران در حال انجام می‌باشد.

  • کارفرما: شهرداری شیراز
  • تاریخ انجام پروژه:  1402
  • وبسایت کارفرما: shiraz.ir
بازبینی و بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر شیراز
فهرست